Lapinmäki

Teollisuusrakennusten korttelialue. Näköalapaikka valtatie 18 varrella.

Alue sijaitsee valtatien 18 varressa maakuntakeskusten välissä ja on sekä näkyvyyden, että liikenneyhteyksien kannalta loistava.

Mahdollisuus isoillekin kiinteistöille.

Alueelle ei saa sijoittaa laitosta, jonka toiminta aiheuttaa terveyshaittaa tai ympäristöä häiritsevää melua tai muuta pysyvää häiriötä.

Alueiden rakennusten ja pihojen tulee erityisesti valtatielle päin muodostaa arkkitehtonisesti laadukas, siisti ja yhteensopiva kokonaisuus.

 

Ulkovarastointiin käytettävät piha-alueet tulee maisemoida riittävän korkean näkösuojan muodostavalla ympäristökuvallisesti laadukkaalla aidalla tai kasvillisuudella.
 

Lisätiedot ja varaukset heikki.punkari@isonkyronkehitys.fi tai 0503755790

Lapinmäen yritysalue

Talousalueen 100 kilometrin vyöhykkeellä asuu 539 000 ihmistä ja alueella on 250 000 työpaikkaa.

 

Juuri tämän alueen keskelle sijoittuu Isokyrö ja Lapinmäen yritysalue.

 

Lapinmäki antaa uusille ja olemassa oleville yrityksille mahdollisuuden sijoittua keskelle kehitystä.

 

Alue on välittömästi rakennuskelpoinen.

 

Yritysalueen tonttijako on ohjeellinen, joten tilaa on isoillekin kiinteistöille.

 

 

 

Lapinmäen yritysalueen myytävät tontit:

 

KARTTA KORTTELI / TONTTI KÄYTTÖTARKOITUS PINTA-ALA m² RAKENNUSOIKEUS

1203/4

1203/4 TY/II 10 842 0,50
1203/5 1203/5 TY/II 15 573 0,50
1203/6 1203/6 TY/II 29 029 0,50
1203/7 1203/7 TY/II 21 460 0,50
1203/8 1203/8 TY/II 20 435 0,50
1203/9 1203/9 TY/II 28 917 0,50

 

Selitteet:

 

TY : Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia.

Kiinteistön pinta-alasta saa enintään 50% käyttää liiketilojen rakentamiseen.

 

II : Roomalainen luku osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.