Agape-valmennus

Hyvinvointia ja mielenterveyttä luonnossa liikkumisen ja ratkaisukeskeisen terapian avulla

Mielessä myllertää, eikä tiedä, miten saavuttaa mielenrauha. ”Nuotiolla ja luonnossa liikkuen on ennenkin ratkottu haasteita,” toteaa Agape-valmennuksen yrittäjänä viidettä vuotta toimiva ratkaisukeskeinen terapeutti-työnohjaaja Mika Tenetz. Asiakkaan toivomuksesta hän yhdistää luontoliikunnan ja ratkaisukeskeisen terapian. ”Jos asiakas kokee vastaanottotilan tai paikallaan olemisen vaikeaksi, voimme mennä luontoon, jossa mieli rentoutuu ja näin päästään ratkaisemaan kasvun haasteita,” hän jatkaa.

 

Nuorisotyömenetelmiä lastenkodissa töissään hyödyntänyt Mika oli pohtinut yrittäjyyttä pitkään. Yritystoiminta käynnistyi Nuotti-valmennuksen toteuttamisella alihankintana. Päätös päätoimisesta yrittäjyydestä syntyi ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi lisäkouluttautumisen myötä. ”Opiskelin myös työnohjaajaksi, sillä kouluttaumisen kautta yritystoimintakin kehittyy,” kertoo Vierumäeltä luontoliikunnan edistäjäksi syyskuussa 2023 valmistunut Mika.

 

Agape-valmennuksen asiakkaita ovat lapset, nuoret, aikuiset sekä yhteisöt, jotka kaipaavat arkeen hyvinvointia. Terapiatuokioissa, yksilöiden ja yhteisöjen työnohjauksissa sekä koulutuksissa käydään läpi keinoja haasteiden selättämiseen, katsotaan asioita eri näkökulmista tai ratkaistaan ongelmia palalta.

 

Nuorena yrityksenä Agape-valmennuksen tunnettuus vaatii töitä, jotta palvelut löytäisivät tarvitsijansa. ”Verkostoituminen, verkkosivuston kehittäminen ja Google-mainonta,” listaa Mika viestintätoimia. Hän kontaktoi myös yhteisöjä ja kouluja, jotta ne tietäisivät vinkata nuoria kynnyksettömään keskusteluyhteyteen.

 

Mika kokee Isonkyrön yrittäjämyönteiseksi, ja että täällä on mukava yrittäjäyhteisö. VASEK ja Yhyres-yhdistys ovat auttaneet häntä. Isonkyrön keskeinen sijainti on loistava. ”Jos Isonkyrön polut tuntuvat liian tutuilta, täältä voi lähteä kaupunkien luontoliikuntapaikoille”, hän tuumaa.

 

Mikan mielestä ei kannata katsoa taaksepäin, sillä sinne ei olla menossa. Hän kannustaa uskomaan, että vaikka olisi kuinka solmussa, löytyy aina jokin langanpää, johon tarttua ja joka johtaa valoa kohti.

 

Teksti ja kuva: Elina Jacklin/Sentra