Think Big

 

Think Big! Kasvuyrittäjyyden edistäminen Etelä-Pohjanmaalla


Vihreä siirtymä ja digitalisaatio ovat tämän päivän megatrendejä, joiden hyödyntäminen mahdollistaa yrityksille kestävän kasvun ja kannattavan liiketoiminnan.

 

Think Big! -hanke perustuu syksyllä 2023 loppuneen, EAKR-rahoitteisen GreenGrow – pk-yritysten vihreän ja inklusiivisen kasvun tukeminen Etelä-Pohjanmaalla -hankkeen tuloksiin. GreenGrow-hankkeessa arvioitiin kasvuyrittäjyyden ekosysteemiä vihreän kasvun näkökulmasta. Tulokset osoittivat, että palvellakseen yrityksiä vihreän siirtymän hyödyntämisessä, ekosysteemissä tarvitaan lisää yhteistyötä ja verkostoitumista, palveluiden selkiyttämistä, kestävään liiketoimintaan ja vihreään kasvuun liittyvän osaamisen kehittämistä sekä tutkimustiedon parempaa hyödyntämistä. Näihin teemoihin pureudutaan Think Big! -hankkeessa.

 

Hanke toteutetaan kolmen eteläpohjalaisen kehittämisyhtiön Isonkyrön Kehityksen, Alavuden Kehityksen,  ja Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelun sekä ammattikorkeakoulu SeAMKin välisenä yhteistyönä. SeAMKin ja kehittämisyhtiöiden välisen yhteistyön kehittäminen vastaa tarpeeseen kasvattaa keskinäistä osaamista ja verkostoitumista. Ekologinen kestävyyskriisi edellyttää, että yritysten on siirryttävä kohti hiilineutraalia kiertotaloutta, ja kehittämisyhtiöillä tulee olla riittävästi osaamista kestävästä liiketoiminnasta, jotta ne voivat auttaa yrityksiä tällä tiellä. Tarvitaan myös lisää tietoa muualla Euroopassa hyviksi havaituista toimintamalleista tai työkaluista vihreän kasvun ja digitalisaation edistämisessä.

 

Näitä teemoja käsitellään yritysten kanssa mm. työpajoissa, joissa jatkokehitetään työkaluja alueen yritysten käyttöön.

 

Mikäli haluat yrityksesi osallistuvan työkalujen jatkokehitykseen, niin ole yhteydessä hankkeen toimijoihin.

 

Hankkeen rahoittajana toimii Etelä-Pohjanmaan Liitto EAKR Aluekehitysrahastosta.